Кафедра ПП и ГД

Психолого-педагогикалык жана гуманитардык билимдер кафедрасы

М. Р. Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунун

психологиялык-педагогикалык жана гуманитардык билимдер кафедрасы

     Кафедранын  башчысы: п.и.к., доц.м.а. Өмүрканова Чынара Токолоновна

 

Психологиялык –педагогикалык  жана гуманитардык билимдер кафедрасынын кыскача тарыхы

    ПП жана ГБ кафедрасы  институт түзүлгөн жылы 1997-жылдан баштап иштей баштаган.  Жалпы билим берүүчү мектептердеги педагогикалык  кадрлардын жетишсиздигинен педагогикалык багыттагы: биология, башталгыч класстын мугалимдери, география, мектепке  чейинки билим берүү боюнча кадрларды кайра даярдап чыгаруу  шартында  түзүлгөн.

И. Арабаев атындагы КМУнун Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту (КЖККДИ) 1997-жылдын 28-мартында Окумуштуулар кенешмесинин чечими (28.03.97г, № 3 протоколу) жана университеттин ректорунун приказы ( 14.07.97, № 76/5) менен уюшулган жана анын курамына эки кафедра  кирген, анын бири — Психологиялык-педагогикалык жана гуманитардык билимдер кафедрасы.

   Институт бир нече жыл ичинде жакшы тажрыйбага ээ болду: атайын кесиптик предметтерди кеңейтип квалификацияны жогорулатуу системасын тереңдетти  жана магистратура бөлүмүн ачты.

  М. Р. Рахимова атындагы КЖ ж/а ККД институту мезгил талабына жооп берген, И. Арабаев атындагы КМУнун бирден – бир институту катары  университет тарабынан калыптанып салтка айланган жетишкендиктерин  сактаган жана билим берүүдө республиканын эле денгээлинде эмес, анын сырт жагында да  ийгиликтерге жетишип келе жаткан билим берүү уюму болуп саналат.

  Бул окуу жайдын түптөлүшүнө педагогика илимдеринин доктору, профессор Рахимова  Магрифа Рахимовнанын эмгеги зор болгон. Жалпы республика кризиске туш болуп жаткан мезгилде билим берүү тармагын кыйынчылыктан алып чыгуу үчүн жасалган кадамдардын бири болгон.  Ал жараткан ийгиликтери, жазган эмгектери, жасаган иштери менен урагыс эстелик тургузду. Азыр күндө  эл үчүн жасаган эмгегин эске алып  Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтуна профессор Рахимова  Магрифа Рахимовнанын ысымы ыйгарылган.

  Кафедра кадрларды кайра даярдоо багыты боюнча азыркы экономикалык шартка жана социалдык муктаждыкка ылайык келчү жаңыча сферадагы жогорку билимдүү адистикке ээ болууну жүзөгө ашырат.

   Кафедра квалификацияны жогорулатуу багыты боюнча  билим берүү стандартынын талабына ылайык жогорку мектептердин окутуучуларын жана жалпы билим берүүчү мекемелердин педагог кызматкерлерин теориялык жана практикалык билимин жаңылоону,  профессионалдык деңгээлде учурдун талабына  ылайык жүзөгө ашырат.

    Окуу процесси эки тилде — орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлөт. Окуу мөөнөтү: Кесиптик орто билимдин негизинде-2 жыл, жогорку билимдин негизинде 3 жыл.

  Жыл сайын кафедрада окуу, окуу-методикалык, илимий-методикалык жана тарбиялык иштер жүргүзүлүп турат.

    Кафедранын  профессор-окутуучулар жамаатына И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин жана Республиканын дагы башка билим берүү мекемелеринин жогорку квалификациялуу тандамал адистери контракттык негизде тартылган: лекция, практикалык сабактарды белгилүү окумуштуулары жана жогорку квалификациялуу окутуучулар өткөрөт.

 Окутуучулар коллективинин 50,0% илимдин кандидаттары жана доценттер болуп саналат. Булардын ичинен көпчүлүгү көлөмдүү монография, методикалык окуу китептеринин авторлору. Окуу процессине 41 окутуучу тартылган.

Кафедранын сандык жана сапаттык курамы төмөндөгүдөй:

Илимдин докторлору, профессорлор – 7

Илимдин кандидаты, профессорлор м. а. – 7

Илимдин кандидаты, доценттин  – 10

Илимдин кандидаты, доценттин м.а. – 10

Ага окутуучулар – 9

Окутуучулар – 3

Баардыгы — 40

Изилдөө жүрүп жаткан темалардын аталышы төмөнкүлөр:

 • “Манас” эпосунун  жана  кыргыз адабиятындагы идеялык күрөш.
 • Формирование функциональной грамотности студентов в условиях  ВУЗа
 • Дене тарбия сабагы аркылуу орус тилин  үйрөнүүгө тарбиялоо
 • Современный концепции  прав и свобод человека и гражданина
 • Ж.Абдырахмановдун мамлекеттик ишмердүүлүгү.
 • Формирование ценостных орентации будущих учителей
 • Особенности  кыргызской журналистики в годы ВОВ
 • Формирования духовно-нравственных  ценностных ориентаций студентов в высшей школе на современном этапе.
 • Жалпы билим берүү шартында интерактивдүү ыкмаларды окутуу
 • “Менеджмент персонала: повышение эфективности работы
 • Основы недагогического мастерство
 • Развитие ораторское искусство
 • Коомдогу демократизациялоо шарттында болочок мугалимдердин инсандыгынын кесиптик  компитенттүүлүгүн  калыптандыруу- деген темаларда изилдөө иштери жүргүзүлдү.

Кафедра жөнүндө кыскача маалымат:

           И.Арабаев атындагы КМУнун Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунун алдындагы психолого-педагогикалык жана гуманитарды билимдер кафедрасы  психологиялык жана педагогикалык   багытта жогорку билимдүү педагогикалык кесиптеги адистерди даярдоо жана кошумча  адистик  билим берүү (адистик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатууга) боюнча иш жүргүзөт.

Кафедрада 2 багытта төмөндөгү адистиктер боюнча даярдалат:

Психологиялык —  педагогикалык бөлүм.

Адистикери:

 • Башталгыч билим берүүнүн методикасы жана педагогикасы
 • Мектепке чейинки билим берүүнүн методикасы жана педагогикасы
 • Логопедия

Гуманитардык бөлүм.

Адистикери:

 • Кыргыз тили жана адабият
 • Орус тили жана адабият
 • Тарых
 • Мекеменин менеджменти
 • Социалдык кызмат