ишембилик

03.04.2021жылы И.Арабаев ат. КМУнун М.Р. Рахимова ат. КЖ ж ККДИнун профессордук-окутуучулар курамы ишембилик откорду.