М.Р. Рахимова ат. КЖ жана ККД институтунун бутуруучулорунун мамлекеттик аттестациялары on-line турундо отту