«XIX кылымдагы Туркестандагы иллюстрациялык жана фотографиялык тарыхый булактары»

М.Р. Рахимова атындагы КЖ жана ККДинститунун ПП жана ГБ кафедрасынын окутуучулары оз ара жана студенттер менен whatsapp, facebook, instagram, soom программалары боюнча иштеп жатабыз.

13-апрелде

Абдалиева Г.К – т.и.к., доц. м.а. «XIX кылымдагы Туркестандагы иллюстрациялык жана фотографиялык тарыхый булактары»

деген темада soom программалары аркылуу видео семинар откорду.