«Самообразование как профессиональная развития педагога»

М.Р. Рахимова атындагы КЖ жана ККДинститунун ПП жана ГБ кафедрасынын окутуучулары оз ара жана студенттер менен whatsapp, facebook, instagram, soom программалары боюнча иштеп жатабыз

22-апрелде Новикова С.В.- ага окутуучу «Самообразование как профессиональная развития педагога» деген темада soom программалары аркылуу видео семинар откорду.