«Ойлом маданияты жонундо педагогикалык дидактика»

19.04.2020жылы М.Р.Рахимова ат. КЖжККД институтунун Табигый-математикалык дисциплиналар кафедрасынын ага окутуучусу Бекбоева Токтобубу эже дем алыш кунго карабай онлайн аркылуу кафедранын курамына «Ойлом маданияты жонундо педагогикалык дидактика» аттуу методсеминарын отту.