Методика аналоговых и неявных заданий для повышения мотивации к учебе

2020жылы 20апрелде саат 14.00до М.Р.Рахимова ат.КЖжККД институтунун Табигый-математикалык дисциплиналар кафедрасынын доценти, физика-математика илимдеринин кандидаты Эгембердиев Шайымбек «Методика аналоговых и неявных заданий для повышения мотивации к учебе» деген методсеминарын кафедранын жамаатына онлайндын негизинде отуп берди. Семинар абдан кызыктуу болду. Семинарлар дагы да болсо улана бермекчи