«Мектепке чейинки курактагы баланын эмоционалдык жактан онугуусу»

М.Р. Рахимова атындагы КЖ жана ККДинститунун ПП жана ГБ кафедрасынын окутуучулары оз ара жана студенттер менен whatsapp, facebook, instagram, soom программалары боюнча иштеп жатабыз.

9-апрелде

Турусбекова А.Э. – п.и.к., доцент «Мектепке чейинки курактагы баланын эмоционалдык жактан онугуусу»

деген темада soom программалары аркылуу видео семинар откорду.