Мектепке чейинки курактагы баланын эмоционалдык жактан өнүгүүсү

ППжана ГБ кафедрасынын доценти Сейдекулова К. С- Мектепке чейинки курактагы баланын эмоционалдык жактан өнүгүүсү деген темада семинар отту ZOOM программасы аркылуу өтүү

17- апрелде өтүү