«Математика эмне учун керек же математиканын турмушта колдонулушу»

И.Арабаев ат. КМУнун М.Р. Рахимова ат. КЖжККД институтунун Табигый-математикалык дисциплиналар кафедрасынын доценти, физика-математика илимдеринин кандидаты Белеков Кенжебек 2020жылдын 27апрелинде  «Математика эмне учун керек же математиканын турмушта колдонулушу» деген темада семинар отту. Семинарга кафедранын жамааты активдуу катышышты.