«ИКТ компетентуулукту онуктуруу » деген темада онлайн аркылуу кафедранын курамына  семинар отту.

М.Р.Рахимова ат. КЖжККД институтунун Табигый-математикалык дисциплиналар кафедрасынын ага окутуучусу Керимканова Упол 24.04.2020жылы «ИКТ компетентуулукту онуктуруу » деген темада онлайн аркылуу кафедранын курамына  семинар отту.