Ааламдашуу процесстеринин шартында билим берүү системасын модернизациялоо

15-майда И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин М.Р.Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунда Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Орусиянын педагогикалык жана социалдык илимдер академиясынын анык мүчөсү Рахимова Магрифа Рахимовнанын 90 жылдыгына жана М.Р.Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунун түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгына арналган «Ааламдашуу процесстеринин шартында билим берүү системасын модернизациялоо» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция жогорку деңгээлде болуп өттү.

Конференцияга республиканын жакынкы жана чет өлкөлөрдөн келген билим берүү жаатындагы илимий тармактын көрүнүктүү өкүлдөрү, ЖОЖдордун профессордук-окутуучулар курамдарынын, орто мектептеринин, балдар бакчаларынын өкүлдөрү, докторанттар жана аспиранттар катышты.

Алгач Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген  ишмер, педагогика илимдеринин доктору, профессор М.Р.Рахимованын жаркын элесине арналган китеп көргөзмөсү конокторго тартууланды.

Ректор Т.А.Абдырахмановдун атынан куттуктоо сөзүн Окуу иштер боюнча проректор Т.Конурбаев айтып, кеченин расмий бөлүгүн баштап берди. КРнын илимине эмгек сиңирген  ишмер, педагогика илимдеринин доктору, профессор М.Р.Рахимованын жаркын элесине арналган тасма көрсөтүлүп, андан соң окумуштуунун педагогика илиминдеги эмгеги, аны түптөөгө, өсүп-өнүгүүгө чоң салым кошкон көптөгөн эскерүүлөрдө, анын адамдык сапаттары, окумуштуулук жетишкендиктери жөнүндө окуучулары, жолдоштору, кесиптештери, туугандары жакшы пикирлерди айтышты.

Илимий баяндамалары менен:

“Ааламдашуу шарттарындагы этнопедагогикалык парадигма жана  улуттук иденттүүлүк көйгөйлөрү

(Асипова Н. А. – педагогика илимдеринин доктору, профессор, Ж. Баласагын атындагы КУУ), “Кыргызстандагы педагогикалык илимдин калыптанышында М.Р.Рахимованын ролу” (Калдыбаева А. Т. – педагогика илимдеринин доктору, профессор  И.Арабаев атындагы КМУ), “М.Р.Рахимованын мааракесине карата  ойлордун чабыты» (Анаркулов Х.Ф. –педагогика илимдеринин доктору, профессор), “Аралыктан билим берүүнүн абалы жана келечеги” (Коңурбаев Т.А. – психология илимдеринин кандидаты, профессор И.Арабаев атындагы КМУнун Окуу иштери боюнча проректору), “Азыркы коомдо кадрлардын квалификациясын жогорулатуу институтунун ролу” (Суходубова Н.А. – п.и.к., И.Арабаев атындагы КМУнун М. Рахимова атындагы КЖжККДИнин ППжана ГБ кафедрасынын доц.м.а.).

Ошондой эле секциялык иштер “Психологиялык-педагогикалык жана гуманитардык билим берүүнүн актуалдуу көйгөйлөрү» (Турусбекова А.Э., педагогика илимдеринин кандидаты, доцент, Психологиялык-педагогикалык жана гуманитардык билим берүү кафедрасынын башчысы), “Билим берүү системасындагы табигый-математикалык багыттын өнүгүү абалы жана жолдору” (Тюменбаева Н.Б., биология илимдеринин кандидаты,  Табигый –математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы) уланып, кыргыз, орус жана англис тилдеринде кызуу талкуу жүрдү.

Конференциянын аягында резолюция кабыл алынып, анда келип түшкөн материалдар окуу жайдын “Жарчысы” илимий журналынын атайын чыгарылышында басылып чыгат.